VTT Summer Internships 2019: Pro gradu tai diplomityöntekijä, ydinvoimalaitosten vesikemia ja rakennemateriaalien korroosio (6023)

Apply

Form of employment: Full time, Fixed term

Locations: Espoo, Finland

Job area: Nuclear safety

Application period: Thursday, January 10, 2019 - Thursday, February 28, 2019

About us

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista, joka tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Näytämme tietä tulevaisuuteen ja tuottavuuteen kehittämällä uusia älykkäitä teknologioita, liiketoimintakonsepteja sekä innovatiivisia palveluita. Teemme teknologiasta tulosta – ihmisten parhaaksi.

Haemme pro gradu/diplomityöntekijää Espooseen, aiheena hydratsiinia korvaavat kemikaalit painevesireaktorilaitoksen sekundääripuolen vesikemiassa.

Ydinvoimalla tuotetaan merkittävä osa Suomessa käytetystä sähköstä (33,7% vuonna 2016). Tärkeä osa ydinvoiman tuotannossa on huolehtia käyvien laitosten käyttöturvallisuudesta. Eräs tärkeä osa-alue käyttöturvallisuudessa on varmistua ydinvoimalaitosten rakennemateriaalien eheydestä koko laitoksen elinkaaren ajan. Rakennemateriaalien korroosio on yksi merkittävä tekijä, jota tulee valvoa sekä hallita ydinvoimalaitosten käytön aikana. Painevesireaktorien sekundääripuolen korroosiota pyritään minimoimaan säätelemällä vesi-höyrykierron kemiaa mm. veden pH:n säätämisellä ja hapen poistamisella vedestä. Hydratsiini on nykyään ydinvoimalaitoksilla käytössä oleva kemikaali sekundääripuolen vedessä, jolla veteen liuennut happi pyritään poistamaan. Hydratsiinia pidetään kuitenkin ympäristölle ja terveydelle haitallisena kemikaalina, joten korvaavien vaihtoehtojen löytäminen on tärkeää.

With us you will be responsible for

Työssä tutkitaan kahta potentiaalista korvaavaa kemikaalia hydratsiinin käytölle ja sen tavoitteena on selvittää näiden kemikaalien hapenpoistokykyä tehoajon aikaisissa olosuhteissa. Työ koostuu kirjallisuusselvitysosiosta ja kokeellisesta osiosta. Kokeellinen työ suoritetaan VTT:n laboratoriossa Espoon Otaniemessä, yhdessä muiden projektiryhmän jäsenten kanssa.

We expect you to have

Opintosuoritukset kemian, materiaalitekniikan tai fysiikan aineopinnoista antavat hyvät valmiudet työssä suoriutumiselle. Tehtävässä vaaditaan valmiutta suorittaa kokeellista tutkimusta mm. koejärjestelyjen valmistelua ja sähkökemiallisten mittausten tekemistä.

As a person you are

Ongelmanratkaisukyky, oma-aloitteellisuus sekä hyvät ryhmätyökyvyt katsotaan hyödyllisiksi työn suorittamisen kannalta.

We offer

Tarjoamme hyvät puitteet toteuttaa korkealaatuista tutkimustyötä sekä mahdollisuuden syventää osaamista vesikemia- ja korroosiotutkimuksen saralla työskentelemällä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Opinnäytetyö on osa SAFIR 2022 –tutkimusohjelmaa (The Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 2019 - 2022). Työn arvioidaan kestävän kuusi kuukautta, ja työstä maksetaan palkkio.

For further information

Lisätietoja työstä antavat:

Projektipäällikkö DI Konsta Sipilä, p. 040-1738826, konsta.sipila@vtt.fi

Johtava tutkija TkT Timo Saario, p. 050-3377798, timo.saario@vtt.fi

VTT on mukana Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjassa vastuullisena työnantajana. Vastuullisena työnantajana sitoudumme noudattamaan vastuullisen kesätyön periaatteita. Voit lukea lisää osoitteesta https://kesaduuni.org/.

Apply for this vacancy